Organizované aktivity budovania tímov v polovici roka

Nedávno usporiadala obchodná spoločnosť Yiwu Sandro v polovici roka 2020 konferenciu s cieľom komplexne analyzovať rast výkonnosti v prvej polovici roku 2020 a zdôrazniť zameranie práce v druhej polovici roku 2020. Po konferencii nasledovali vzrušujúce aktivity zamerané na budovanie tímu. Všetci pracovníci sa zúčastnili stretnutia abd Pozorne si vypočuli správu o stretnutí, realizovali ducha stretnutia. Všetci majú jasný plán na dosiahnutie cieľov do roku 2021 a majú úplnú dôveru v ich dosiahnutie.


Čas zverejnenia: 19. augusta 2020